Wijziging tijden oud papier

Let op: Met ingang van 2018 zijn de tijden van de container gewijzigd. De container is niet langer tot 13.00 uur open, maar tot 12.00.  Dit in verband met het feit, dat de container veelal om ca 12 uur wordt opgehaald. Daarnaast werken wij alleen met vrijwilligers. Met kortere tijden kunnen wij hopelijk meer vrijwilligers aantrekken, die uw oud papier innemen.

Voor meer informatie over het oud papier, zie Oud Papier