Jaarvergadering

Aan de (ere)leden, ouders/verzorgers van jeugdleden en belangstellenden.

Hiermee nodigt het bestuur van Be Quick Bergen u uit voor de algemene ledenvergadering, welke wordt gehouden op:

Donderdag 18 juni 2014 in kantine De Punt van de handbalvereniging, einde Groeneweg (2e ingang links) Bergen, aanvang 20.00 uur.

AGENDA JAARVERGADERING GYMNASTIEKVERENIGING “BE QUICK” BERGEN

Opening

 

 1. Mededelingen en ingekomen/uitgegane stukken
 1. Vaststellen notulen vergadering d.d. 26 juni 2014 (zie bijlage)
 1. Jaarverslag secretaris
 1. Jaarverslag penningmeester
 1. Verslag kascommissie

L.Tuynman & M. Bauer

 1. Verkiezing nieuw lid kascommissie
 1. Verkiezing bestuursleden en vacatures
 1. Vaststelling contributie
  Graag wijzen wij erop dat we een wijziging in de contributietarieven willen aanbrengen. 
 1. Werkprogramma 2015/2016
 1. Rondvraag
 1. Sluiting & Hapje en drankje

Het bestuur van Be Quick