Contributie – Club Collect

Beste leden,

De afgelopen tijd is het bestuur druk bezig geweest met uitzoeken hoe we bepaalde zaken kunnen verbeteren. Contributie innen is iets wat toch wel lastig is en ons veel tijd kost. Daarnaast krijgen wij vaak het verzoek voor betalen per automatisch incasso, wat tot nu toe niet mogelijk was. Om dat op te lossen gaan we vanaf aankomend seizoen samenwerken met ClubCollect. Zij hebben een systeem ontwikkeld dat een aantal dingen automatiseert zoals het versturen van betaalverzoeken. Voor zowel de club als de leden zijn er veel voordelen.

Wat gaat er veranderen?
ClubCollect is geen incassobureau, maar een ondersteunend middel voor onze club om ervoor te zorgen dat contributie innen makkelijker gaat. Aan het begin van het seizoen ontvangt ieder lid een betaalverzoek via e-mail, sms en/of per post. Hierin staat een link waarmee je op jouw persoonlijke betaalpagina komt. Op deze pagina moet je een betaalkeuze maken: hier kan je kiezen tussen betalen in termijnen en om de gehele contributie ineens te betalen. Als je ineens betaalt heb je de keuze tussen een betaling via iDEAL en via automatische incasso. Bij de keuze om in termijnen te betalen gaan de betalingen altijd via automatische incasso en wordt er een kleine administratieve bijdrage in rekening gebracht (0,50 cent per termijn). Voorafgaand aan iedere afschrijving krijg je een aankondiging zodat je altijd netjes op de hoogte bent en ervoor kan zorgen dat er voldoende saldo op je rekening staat.

Er zullen enkele persoonsgegevens zoals je adres, e-mailadres en telefoonnummer worden gedeeld met ClubCollect. Dit is nodig om de betaalverzoeken te kunnen versturen. De persoonsgegevens zullen nooit worden verspreid of worden gebruikt voor commerciële doeleinden en zijn alleen zichtbaar voor de penningmeester. Het delen van de persoonsgegevens zal geheel conform de vereisten zijn onder de Wet Bescherming Persoonsgegevens (artikel 8 onder b Wbp).

Wij zijn erg blij met deze stap in de goede richting. Voor meer informatie kunnen jullie terecht op www.clubcollect.com/nl/members. Bij vragen, kunt u een email sturen naar penningmeester@bequickbergen.nl. Ook als er tijdens het werken met ClubCollect vragen zijn staan zowel de penningmeester als ClubCollect hier altijd voor open.

Met vriendelijke groet,
Het bestuur

Onderlinge Wedstrijden 2017

Zondag 12 november vinden onze jaarlijkse onderlinge wedstrijden plaats. Aanmelden is mogelijk tijdens de les.

De tijdsindeling is als volgt:

9.00 tot 10.30 uur – Meisjes groep 2, 3, 4, 5

10.30 tot 13.00 uur – Selectie

13.00 uur – Streetdance demo

Pauze

13.30 tot 14.30 – jongens en meisjes groep 6

14.30 uur – Streetdance demo

15.00 tot 16.00 uur – Meisjes groep 7, 8 en voortgezet onderwijs

Tot zondag!

Be Quick

Herfstvakantie

Beste leden,

De week van 23 oktober is het herfstvakantie. Deze week zijn er geen lessen.
In de week van 30 oktober gaan de lessen gewoon weer verder.

Nog geen plannen voor de vakantie? Denk er aan dat de Grote Club Actie nog steeds loopt.
Het is ook mogelijk om online loten te kopen dit jaar. Dat kan via de volgende link: https://clubactie.nl/actie/GYMNASTIEKVERENIGINGBEQUICK

Fijne vakantie!
Het Be Quick Team

Oudere berichten «